Slide background
Slide background

Kształcenie personelu
medycznego

Celem fundacji jest kształcenie
personelu medycznego
i pozamedycznego,
w tym wolontariuszy.

Slide background

Wspieranie rozwoju geriatrii

Celem fundacji jest pomoc
w utrzymaniu i rozwoju
specjalistycznej bazy medycznej
i rehabilitacyjnej dla osób starszych

Slide background

Profilaktyka
geriatryczna

Celem fundacji jest tworzenie lobby
dla seniorów oraz podnoszenie wiedzy
w zakresie profilaktyki geriatrycznej

Slide background

Potrzeby
starszych
ludzi

Celem fundacji jest popularyzacja
problematyki związanej z potrzebami
ludzi starszych.