Od 30.06 2020 r. Fundacja weszła w etap likwidacji.

Obecnie pozostaje w Konsorcjum   realizującym fazę powdrożeniową projektu Geriatryczna Platforma TelediagnostycznaTesty   Senioralne finansowanego  w ramach projektu przez NCBiR – Umowa IS-2/54/NCBG/2015. 

Od 4.12. 2020 r. Fundacja przestała funkcjonować jako organizacja pożytku publicznego.