Prezentacje z I Barbórkowego Spotkania Geriatrycznego JUŻ DOSTĘPNE!

Szanowni Państwo!

6 grudnia 2014r. odbyło się I Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne podczas którego prezentowane były wykłady poświęcone tematyce minimalizowania zagrożenia w opiece nad chorym geriatrycznym w warunkach szpitalnej izby przyjęć i w czasie hospitalizacji.  Poniżej prezentujemy wszystkie prezentacje z wykładami wygłaszanymi podczas konferencji. Dziękujemy Autorom za zgodę na ich publikację. Przypominamy, iż prezentacje stanowią one własność Autorów i nie mogą być rozpowszechniane ani kopiowane bez ich zgody. 

OPIEKA PALIATYWNA_TGRODZICKI

NIEDOZYWIENIE_AKLICH_RACZKA

CHORY GERIATRYCZNY W SOR_KSZCZERBINSKA

CHORY GERIATRYCZNY W IZBIE PRZYJEC_JDEREJCZYK

CHORY Z MAJACZENIEM_IOTREMBA_JDGRISZEK_JSZEWIECZEK

CHORY Z WIELOCHOROBOWOSCIA_BGRYGLEWSKA

OSTEOPOROZA_EMARCINOWSKA_SUCHOWIERSKA

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA GERIATRII_MDT

UNIERUCHOMIENIE_KKEDZIORA_KORNATOWSKA

UPADKI_ASKALSKA

ZAPALENIE PLUC_BGRYGLEWSKAZESPOL SLABOSCI_ABSZWACZKA_JBIENIEK_ISZEWIECZEK

ZESPOL SLABOSCI_ABSZWACZKA_JBIENIEK_ISZEWIECZEK

Organizatorami wydarzenia byli Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego w Krakowie, Fundacja Pamięć i Pomoc im. Dr. Edmunda Gryglewicza oraz Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II w Katowicach (EMC Silesia sp. z o.o.).