Sprawni do 100 lat – Program ORTO-VISION

Zarządzeniem Prezydenta Katowic Nr 1932/2014 z dnia 17 stycznia 2014, Fundacja uzyskała dofinansowanie Programu realizowanego wspólnie ze Szpitalem Geriatrycznym im Jana Pawła II dla mieszkańców Katowic.

Sprawni do 100 lat – Program ORTO-VISION,

ma na celu jest wskazywanie i kierowanie do leczenia osób zagrożonych uszkodzeniem siatkówki w przebiegu cukrzycy, oraz osób zagrożonych osteoporozą menopauzalną i starczą. Realizacja Program ruszy w pierwszym kwartale 2014 r.