Barbórkowe Spotkania Geriatryczne

IV BARBÓRKOWE SPOTKANIE GERIATRYCZNE 9. grudnia 2017

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce wraz z Fundacją Pamięć i Pomoc, Szpitalem Geriatrycznym im. Jana Pawła II oraz Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego zainicjowało w 2014r. cykliczne wydarzenie pod nazwą Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom dotyczącym poprawie jakości leczenia geriatrycznego przez eliminację błędów jakie są popełniane w procesie diagnostyczno-leczniczym u pacjentów w zaawansowanej starości.

IV BSG Zaproszenie

PROGRAM KONFERENCJI

8.00 – 9.00 Rejestracja | Poranna kawa

9.00 Wprowadzenie: Barbara Gryglewska, Tomasz Grodzicki

Sesja 1. Prowadzenie Jarosław Derejczyk
9.05 Jak unikać błędów farmakologicznych w psychogeriatrii – Tadeusz Parnowski
9.35 Otępienia odwracalne kiedy łatwo się pomylić – Anna Barczak
10.00 Zaburzenia snu u osób starszych  – prawidłowe postępowanie  w geriatrii – Adam Wichniak
10.25 Leczenie starszych chorych z niewydolnością serca – czy są odrębności – Tomasz Grodzicki
10.50 Pilotażowe wdrożenie teleopieki geriatrycznej w Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II – Jacek Pawełczyk

Przerwa kawowa

Sesja 2. Prowadzenie Barbara Gryglewska
11.20 Różnicowanie astmy od   POChP  po 85 r. ż. –  zasady podejścia terapeutycznego  geriatry – Andrzej  Bożek
11.50 Jak unikać stałych błędów w prowadzeniu chorych geriatrycznych z osteoporozą i osteopenią – Ewa Marcinowska-Suchowierska
12.15 Problemy z leczeniem cukrzycy  w wieku podeszłym – Barbara Gryglewska
12.40 Miejsce denosumabu w terapii osteoporozy. Perspektywa reumatologa i geriatry – Joanna Głogowska-Szeląg

 Lunch

Sesja 3. Prowadzenie Tomasz Grodzicki

13.30 Kiedy urolog koryguje nieprawidłowe leczenie chorych w zaawansowanej starości z problemami urologicznymi – Piotr Chłosta
14.00 Problemy związane z antybiotykoterapią chorych geriatrycznych – Jarosław Woroń
14.25 Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna – wsparcie dla profilaktyki starzenia – Jarosław Derejczyk
14.50 Miejsce i rola geriatrii w systemie opieki zdrowotnej – aktualny stan zmian systemowych –  Tomasz Kostka
15:05 Zastosowanie leczenia przeciwkrzepliwego u osób w wieku podeszłym – Mariusz Skowerski

15.15 Spotkanie ordynatorów oddziałów geriatrycznych z konsultantem krajowym z geriatrii

Plik z programem – aktualny w załączeniu.

Miejsce: Akademia Muzyczna im K. Szymanowskiego. Katowice Ul. Zacisze 3

Termin: 9 grudnia 2017 roku

Punkty edukacyjne:  Udział w konferencji jest objęty punktami edukacyjnymi (7 pkt)

Opłata rejestracyjna: 150 zł/ osoba | Studenci BEZPŁATNIE

NUMER KONTA BANKOWEGO: 78 1540 1128 2001 7000 4241 0001 BOŚ BANK Fundacja Pamięć i Pomoc im. Edmunda Gryglewicza, ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice Prosimy o wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika zjazdu i przesłanie kopii wpłaty: pocztą tradycyjną na adres Szpital Geriatryczny im Jana  Pawła II,  40-353 Katowice, ul. Morawa 31 – z dopiskiem „Zgłoszenie na BSG” lub pocztą elektroniczną: katowice@emc-sa.pl

Adresaci:

  • Członkowie KLSGwP,
  • Lekarze geriatrzy (również w trakcie specjalizacji), interniści, lekarze medycyny rodzinnej,
  • Pielęgniarki i rehabilitanci zainteresowani specjalizacją z geriatrii,
  • Kadra zarządzająca placówkami medycznymi,

IV BSG_program ostatnia aktualizacja 07-12-2017

TRWA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

IV BSG Karta rejestracji uczestnictwa

Osoba do kontaktu: Anna Seweryn
e-mail: anna.seweryn@emc-sa.pl
tel.: 739 047 347

PATRONAT MEDIALNY

www.rynekzdrowia.pl
loga_pion_internet

www.mp.pl
1119-mp-logo-2008

SPONSORZY:

 

http://www.amgen.pl/
http://www.leloch.eu/
http://rehabed.pl/
https://www.comarch.pl/healthcare/
http://boehringer-ingelheim.polandtrade.pl/