Konferencja Szkoleniowa „Rozpoznawanie i leczenie wybranych schorzeń u osób trzeciego i czwartego wieku”.

23. czerwca w Szpitalu Geriatrycznym odbyła się Konferencja Szkoleniowa 
"Rozpoznawanie i leczenie wybranych schorzeń u osób trzeciego i czwartego wieku". 
Organizatorem wydarzenia była Fundacja „Pamięć i Pomoc” im. dr. Edmunda Gryglewicza 
oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach. Podczas Konferencji swoje wystąpienia 
zaprezentowali pracownicy Szpitala Geriatrycznego: dr n. med. Jarosław Derejczyk 
(„Terapie geriatryczne: jak, co, dlaczego? Wiedza ciągle mało znana”), 
dr n. med. Olga Stępień-Wyrobiec („Odrębności w przebiegach klinicznych chorób obserwowane u młodych 
i starszych chorych”), lek. Piotr Gościniewicz („Profilaktyka uszkodzeń narządu wzroku w przebiegu 
cukrzycy w warunkach praktyki lekarza rodzinnego”), a także dr n. med. Barbara Katra 
(„Pacjent z osteoporozą w praktyce lekarza rodzinnego”). 
W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu lekarzy ze śląskich praktyk lekarza rodzinnego 
i oddziałów szpitalnych.
News