Darowizny

W 2008 Fundacja otrzymała od Firmy Novartis, balkoniki do nauki chodzenia w ilości 4 sztuk,
które przekazała Szpitalowi Geriatrycznemu im Jana Pawła II w Katowicach.