Patron

Dr Edmund Leon Gryglewicz (1906-1971) – był lekarzem medycyny pracy i chorób wewnętrznych, pionierem polskiej medycyny pracy w przemyśle hutniczym. Urodził się w Raciborzu, dyplom lekarski uzyskał w Poznaniu w 1934 roku, a doktorat we Wrocławiu w 1946 roku.

Przez większość życia mieszkał i pracował w Szopienicach, gdzie m.in. zorganizował pierwsze w woj. katowickim sanatorium dzienne w ramach profilaktyki chorób zawodowych i laboratorium analityczno-toksykologiczne dla hutników. Był autorem 24 artykułów z dziedziny medycyny pracy i medycyny społecznej. Promował sprawność fizyczną, zajmował się również malarstwem, linorytnictwem i fotografiką. Odznaczono go m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Fachowość, serdeczność i głęboko ludzka postawa Doktora przejawiana wobec innych sprawiły, iż pamięć i szacunek dla Jego osoby pragniemy przedstawiać jako wzór zachowania w działalności Fundacji. Jego uczniowie założyli pierwszy w Polsce oddział geriatryczny.