Personalia

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

  • Prezes – Pan Tomasz Lewicki,
  • wiceprezes – Pani Iwona Kamińska,
  • sekretarz – Pan Jarosław Derejczyk.

W latach 2005 do marca 2008 wiceprezesem Fundacji i osobą prowadzącą biuro był Pan Jan Pietraga, który zaktywizował działalność szkoleniową Fundacji.

Od początku powstania przez 15 lat Fundację bezinteresownie wspierał radami i doświadczeniem prawniczym Pan mecenas Krystian Niczpan.

Obecnie funkcję tę sprawują Pani mecenas Iwona Kamińska i Pan mecenas Bartłomiej Klucznik.

Sekretariat Fundacji prowadzili: Pani Nina Zatorska, Pan Karol Kordyka, a obecnie funkcję tę sprawuje Pani Anna Seweryn.

Obsługę księgową prowadzi Pani Beata Rapacz.

W gronie założycieli Fundacji byli: Anna Morawiec, Andrzej Świder, Jan Korzeniec-były wicewojewoda śląski, Henryk Dziewior – były prezydent Katowic. W skład Rady Fundacji wchodzą: Pani Jolanta Moszyńska, Pan Józef Myrda, Pan Erwin Sowa i Pan Zdzisław Sierpiński.

Zarząd i osoby pracujące obecnie w Fundacji nie pobierają za pracę na rzecz Fundacji stałych wynagrodzeń.