Personalia

W skład Zarządu Fundacji wchodzili w tym czasie:

  • Prezesi – Panowie Zdzisław Sierpiński i  Tomasz Lewicki,
  • Członkowie Zarządu – Panie Iwona Kamińska i Anna Brzęska Mikoda,
  • Sekretarz – Pan Jarosław Derejczyk.

W latach 2005 do marca 2008 wiceprezesem Fundacji i osobą prowadzącą biuro był Pan Jan Pietraga, który zaktywizował działalność szkoleniową Fundacji. Od początku powstania przez 15 lat Fundację wspierał bezinteresownie radami i doświadczeniem prawniczym Pan mecenas Krystian Niczpan. W latach następnych  funkcję tę sprawowali:   Pani mecenas Iwona Kamińska i Pan mecenas Bartłomiej Klucznik,  który okazuje nadal pomoc prawniczą na rzecz Fundacji. 

Sekretariat Fundacji prowadzili: Pani Nina Zatorska, Pan Karol Kordyka i  Pani Anna Seweryn. Obsługę księgową prowadziły: Panie Barbara Wolińska i Danuta Skowronek a obecnie  Pani Beata Rapacz. W gronie założycieli Fundacji byli:  Śp. Anna Morawiec i Śp.  Andrzej Świder oraz Pan Jan Korzeniec – były wicewojewoda śląski, Pan Henryk Dziewior – były prezydent Katowic. W skład Rady Fundacji wchodzili: Pani Jolanta Moszyńska, Pan Józef Myrda, Pan Erwin Sowa i Pan Zdzisław Sierpiński. Zarząd i osoby pracujące w Fundacji nie pobierały za pracę na rzecz Fundacji stałych wynagrodzeń.  W roku 2019 Zarząd i Rada Fundacji, po 25 latach działania Fundacji  podjęły  decyzję o zakończeniu działalności Fundacji, z powodu narastających trudności w jej prowadzeniu (zmniejszające się wpływy finansowe z darowizn) i trudności w bieżącym prowadzeniu prac.  Likwidatorami Fundacji zostali Panowie: Tomasz Lewicki i Jarosław Derejczyk.