Sponsorzy

W prowadzonej działalności w ostatnich latach wsparli nas:

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
www.um.katowice.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
www.silesia-region.pl/rops

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski
Pl. Grunwaldzki 8-10/8
40-950 Katowice
www.pfron.org.pl

PKO Bank Polski S.A.
ul. Damrota 23
40-022 Katowice
www.pkobp.pl

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach
ul. Obrońców Westerplatte 89
40-335 Katowice
www.wodociagi.katowice.pl

Pani Teodozja DZIUK
Pan Jan TOMCZYK

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
ELBUD w Katowicach Spółka z o.o.
ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19
40-384 Katowice
www.elbud.katowice.pl

Baterpol KatowiceSpółka z o.o.
ul. Obrońców Westerplatte 108
40-335 Katowice
www.baterpol.pl