Projekty

Projekty w okresie 2015 – 2020 r. 

Projekty zakończone: 

- Gerontologia, Geriatria 2018 Tom I i II ( wraz z WSM w Sosnowcu)   „Poradnika dla rodzin osób chorych na otępienie” ( wraz ze Szpitalem Geriatrycznym im JP II w Katowicach)

 

       Projekt w fazie po wdrożeniowej: