Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności fundacji „Pamięć i Pomoc” za rok 2013

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa