Wesprzyj fundację

Działania Fundacji można wesprzeć finansowo poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe Fundacji. Wpłatę na rzecz naszej Fundacji, będącej organizacją pożytku publicznego, można wykazać w swoim zeznaniu podatkowym, jako:

 1. Darowiznę, o której wartość jest pomniejszana podstawa opodatkowania. Podstawą do skorzystania z tej ulgi podatkowej jest posiadanie dowodu wpłaty (przelewu pocztowego lub bankowego), zawierającego imię, nazwisko i adres wpłacającego, kwotę wpłaty i jej tytuł (tj. „darowizna na rzecz ochrony i promocji zdrowia”) określający sferę zadań publicznych, w której działa Fundacja „PAMIĘĆ i POMOC”.
 2. Pomniejszenie podatku należnego o 1% poprzez przekazanie tak wyliczonej kwoty na rzecz Fundacji (tytułem „darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego”).

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO – KROK PO KROKU

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

KROK 1 – należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku

Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:

 • posiadających status opp na dzień 30 listopada 2008 r.,
 • nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
 • została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI z dnia 31 grudnia 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)
 • Do pobrania: http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf
 • Lista opp uprawnionych do otrzymania odpisu 1% podatku http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

KROK 2 – należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

 • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
 • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
 • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji
 • Dane szczegółowe pod adresem : http://www.pozytek.gov.pl/1,podatku,na,rzecz,OPP,465.html

 

Dane potrzebne do odliczenia:

Fundacja „PAMIĘĆ i POMOC” im. dr. Edmunda Gryglewicza.
ul. Ks.bpa Herberta Bednorza 19, 40-384 Katowice

Konto bankowe:

Bank Ochrony Środowiska O/Katowice
 78 1540 1128 2001 7000 4241 0001
 KRS 0000105033